Books

Знаки присутності Хрещення в контексті баптистської сакраментології

Монографію присвячено новим тенденціям у вивченні церковних священнодій, які виводять літургіку в самостійну галузь теології — сакраментальне богослов’я. Показано розвиток баптистської сакраментології й проаналізовано парадигми водного хрещення в широкому дискурсі християнських традицій. Здійснено детальне дослідження біблійно-богословського уявлення про цей феномен. Подано основні моделі розуміння хрещення в баптистському богослов’ї. Вказано можливість використання та розвитку цілісної методології богословського дослідження.
Видання адресовано широкому колу читачів – богословам, релігієзнавцям, культурологам, історикам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам і всім, хто цікавиться проблематикою хрещення та баптистським сакраменталізмом.
ЗАМОВИТИ ТУТ
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 20 грудня 2017 р.)Рецензенти: Завійський Р. П., доктор богословських наук; Чорноморець Ю. П., доктор філософських наук; Шкіль С.О., доктор філософських наук
Книгу видано в межах дослідницького проекту «Священнодії євангельських християн-баптистів». Проект здійснювався за фінансової підтримки Дослідницького центру Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації.